ثبت نام


× Avatar
مرحله نخست آغاز ثبت نام
اطلاعات فرم را تکمیل نمائید

× Avatar

برگزار کننده دوره های آموزشی حضوری و مجازی در زمینه صنایع غذایی و مدیریت کیفیت با امتیاز باز آموزی از سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو

دوره های آزمایشگاهی

🌞 نحوه آموزش: مجازی ⌛ مدت دوره : 8 ساعت   ✔ نوع گواهینامه : مورد تایید سازمان ملی استاندارد   ∇ هزینه دوره: 450،000 تومان
🌞 نحوه آموزش : مجازی ⌛ مدت دوره : 8 ساعت   ✔ نوع گواهینامه : مورد تایید سازمان ملی استاندارد ∇ شهریه دوره : 450،000 تومان