ثبت نام


× Avatar
مرحله نخست آغاز ثبت نام
اطلاعات فرم را تکمیل نمائید

× Avatar

برگزار کننده دوره های آموزشی حضوری و مجازی در زمینه صنایع غذایی و مدیریت کیفیت با امتیاز باز آموزی از سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو

مجوزات آموزشی

  • مجوز آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران

درسطح ملی به عنوان مرکز آموزش همکار

با امتیاز بازآموزشی از سازمان ملی استاندارد در زمینه های تدوین استاندارد ، سیستم های مدیریت کیفیت و خوراک و فرآورده های کشاورزی

  • مجوز فعالیت از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی به عنوان مرکز آموزش همکار مورد تایید جهت ارائه خدمات آموزشی در زمینه صنایع غذایی و آشامیدنی
  • مجوز فعالیت از سازمان صنعت معدن تجارت جهت ارائه خدمات فنی ومهندسی در زمینه صنایع غذایی
  • مجوز فعالیت از سازمان فنی حرفه ای
  • مجوز آموزش مجازی از سازمان ملی استاندارد در سطح ملی
  • مجوز آموزش مجازی از سازمان غذا و دارو در سطح ملی